Różne rodzaje transportu

Proces transportu dóbr składa się z szeregu czynności, które kolejno wykonuje spedytor, aby przewieźć powierzony mu towar w konkretne miejsce w określonym czasie. Od rodzaju ładunku, jego objętości, ciężkości, tworzywa, zależy, który środek transportu będzie najodpowiedniejszy. Wyróżnić możemy cztery podstawowe rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, morski oraz lotniczy.

Transport drogowy wykorzystuje sieć dróg lądowych do przewozu towaru na różne odległości, różnymi pojazdami samochodowymi, np. ciężarówkami, samochodami dostawczymi, autokarami. Jest on nazywany transportem „od drzwi do drzwi”. Często ładunek powodu tego, że ładunek dostarczany jest wprost od nadawcy do odbiorcy, a przy tym oszczędza się koszta przeładunku towaru, jest on wybierany jako forma transportu. Szczególnie korzystny jest on wtedy, gdy przewozi się towar na małych odległościach. Jednak transport samochodowy cechuje duża wypadkowość, dlatego niekiedy zleceniodawcy wolą skorzystać z innego rodzaju usług.

Transport kolejowy to również rodzaj transportu lądowego, którego cechą charakterystyczna jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonej linii, czyli torach. W odróżnieniu od spedycji drogowej, kolej jest opłacalna przy przewozie na dalekich odległościach. Koszta takiego przewozu są bardzo niskie. Kolej jest też w stanie przewieźć bardzo zróżnicowany pod względem gabarytowym towar, co niewątpliwie jest jej ogromną zaletą. Również biorąc pod uwagę wpływ na środowisko, kolej okazuje się dobrym środkiem transportu, nie powoduje wielu zanieczyszczeń oraz nie potrzebuje bardzo rozwiniętej infrastruktury, przekształcającej środowisko naturalne. Natomiast minusem tego rodzaju transportu, jest dość długi czas przewozu oraz konieczność przeładunku towaru.

Z przeładunkiem towaru także nieuchronnie spotykamy się w transporcie morskim. Jest to również, oprócz długiego czasu przewozu, czynnik znacznie opróżniający dostarczenie przesyłki do odbiorcy. Transport morski wykorzystuje specjalnie przygotowane pod tym kątem statki, dlatego możliwy jest przewóz różnego typu ładunku. Jest to największy plus transportu ładunków drogą morską. Niestety przewóz ten jest silnie uzależniony od warunków atmosferycznych. Zamarzające porty stanowią poważny problem w spedycji, powodują duże opróżnienia w dostarczaniu towaru i jednocześnie zwiększają koszta takiego przewozu.

Najnowocześniejszą formą transportu jest spedycja lotnicza. Jej dynamiczny rozwój uwarunkowany jest zapotrzebowaniem na szybkie przemieszczanie się w dowolne części świata zarówno pasażerów jak i towarów. Transport lotniczy wymaga ogromnych nakładów finansowych ze względu na stałą potrzebę modernizacji, wykorzystywanie najnowocześniejszej technologii, budowę drogiej infrastruktury oraz szkolenie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Samoloty zaliczane są do najbezpieczniejszego środka transportu, jednak ceny za tą usługę nadal są stosunkowo wysokie, dlatego nie każdego na nie stać.

Wybór odpowiedniej drogi transportu jest uzależniony od indywidualnych potrzeb oraz kosztów, jakie można ponieść. Wszystkie wyżej wymienione rodzaje transportu posiadają swoje plusy i minusy, które należy rozważyć przed wyborem formy spedycji.